Functional Medicine

I ernæringsterapien arbejdes der ud fra principperne i Functional Medicine. I Functional Medicine tager man udgangspunkt i at identificere og behandle årsagen til de symptomer/gener, man har. Der er hermed ikke tale om symptomlindring, men om at grave et spadestik dybere og se på, hvad symptomerne skyldes. 

Den enkelte klient er i centrum, og der udvikles individuelle planer, der laves i samarbejde med klienten. Når man som klient selv er en del af den plan, der fremrettet skal følges, er man også en del af løsningen.

Når der i ernæringsterapien og i Functional Medicine arbejdes med flere områder af klienternes liv, arbejdes der ikke udelukkende med kosten, men bl.a. også med søvn, hvile, humør, motion, indtag af væske og personlige relationer. Alt sammen for at finde den uderliggende årsag og "få fat om nældens rod". Det betyder også, at behandlingsplanen for klienter med samme tilstand ikke nødvendigvis er den samme. Det kommer helt an på, hvordan klientens liv er, og hvad årsagerne til tilstanden er.

Hvis du har lyst til at læse mere om Functional Medicine (på engelsk), kan du finde meget mere information på The Institute for Functional Medicine